Prawo przedsiębiorców

12,94 

Opis

Stan prawny: 6 listopada 2021 r.Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy:8.12.2021 r. – ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641),5.7.2022 r. – ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1.7.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),8.12.2021 r. – ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641)Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo przedsiębiorców,Ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,Ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,Ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,Indeks rzeczowy.Seria „Twoje Prawo” zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

nie każ mi myśleć, ebook książki, wyd mag, lokomotywa dla dzieci, bodzio i pulpet, wydawnictwo jedność

yyyyy