Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka

56,17 

Opis

Publikacja obejmuje zagadnienia z zakresu: • prawa autorskiego i praw pokrewnych, • prawa własności przemysłowej, • postępowań przed Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym nowego postępowania z zakresu prawa własności intelektualnej.Przedstawia polskie, europejskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej.Opracowanie zawiera liczne ilustracje i inne elementy graficzne, które ułatwiają zrozumienie prezentowanej problematyki. Ponadto obejmuje przykłady z orzecznictwa sądów polskich i europejskich, co będzie pomocne w rozwiązywaniu problemów dotyczących stosowania omawianych kwestii w praktyce.Publikacja uwzględnia także nowe założenia projektu zmian ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt UD263), przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sierpniu 2021 r.Książka będzie przydatna dla prawników praktyków: sędziów, radców prawnych, adwokatów i rzeczników patentowych zajmujących się problematyką prawa własności intelektualnej, a także przedsiębiorców, którzy chcą zrozumieć niełatwe zagadnienia prawa własności intelektualnej, jak i dla studentów prawa i innych kierunków uczelni wyższych.

ludwik maria grignion de montfort, kuchnia włoska książki, prace domowe, rysunki auta, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 karty pracy, książki o jodze, rozszerzona matura z polskiego, ilon

yyyyy