Procedury odwoławcze w europejskim prawie zamówień publicznych [PRZEDSPRZEDAŻ]

105,94 

Opis

Zamówienia publiczne są jedną z dziedzin, w której doszło do wprowadzenia unijnego standardu ochrony prawnej wymaganej od prawa krajowego.W preambułach do dyrektyw odwoławczych znajdziemy deklarację ustawodawcy unijnego o potrzebie zapewnienia odpowiedniego standardu ochrony prawnej. Dyrektywy odwoławcze ustanawiają kompleksowy system środków ochrony prawnej, które muszą być udostępnione w państwach członkowskich, zapewniających skuteczne stosowanie przepisów unijnych dotyczących udzielania zamówień.W monografii omówiono europejski model procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych jako narzędzie prawne zapewniające ochronę praw wykonawców i służące osiąganiu celów związanych z interesami ogólnymi.Przykłady krajowych rozwiązań prawnych są rozpatrywane w kontekście tendencji rozwojowych europejskiego modelu, sposobu jego implementacji, interpretacji i potencjalnych dysfunkcji.Najwięcej miejsca w publikacji poświęcono polskim procedurom odwoławczym, aczkolwiek również w perspektywie realizacji obowiązków wdrożeniowych, bez zamiaru dokładniej analizy całego polskiego modelu odwoławczego w zamówieniach publicznych.

komar rysunek, ebook allegro, bobas lalka, tablice dla dzieci allegro, dzieci z bullerbyn autorka, unicorn pusheen, pies jamnik, malowanki księżniczki, wszyscy byliśmy harcerzami, the 100 książka

yyyyy