Procedury oświatowe z wzorami dokumentów w.2

109,45 

Opis

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych.Dotyczą one takich zagadnień jak:nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy nauczycieli,wynagradzanie, czas pracy i urlopy nauczycieli,kwalifikacje i awans zawodowy nauczycieli oraz ocena ich pracy,ochrona zdrowia nauczycieli oraz ich uprawnienia socjalne,kary porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna,prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i obsługi.Każda procedura wskazuje odpowiednio: termin wykonania danego zadania, podmioty uczestniczące w jego realizacji, wzory dokumentów oraz podstawę prawną wraz z komentarzem.Praktyczny charakter publikacji podkreślają wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.procedury-oswiatowe-tom2-wyd2.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.Procedury przygotowane zostały w oparciu o opracowania znajdujące się w serwisie LEX Prawo Oświatowe.Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający ze zmian wprowadzonychustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) dotyczących awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieliustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) i dotyczących m.in. awansu zawodowego, oceny pracy nauczycieli oraz urlopu dla poratowania zdrowia.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów szkół i nauczycieli wszystkich publicznych oraz niepublicznych przeszkoli, szkół i placówek, a także dla organów prowadzących oraz organów nadzory pedagogicznego.

podświadomość książka, gra o tron 1, następczyni, przytulić, stars wars vader, bajki marta pies

yyyyy