Prywatna ochrona bezpieczeństwa – Jolanta Jabłonska-Bonca

113,05 

Opis

Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu: Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. ťNiepaństwowe prawo?Ť. Objęto nimi podmioty zajmujące się prywatną ochroną bezpieczeństwa, ich zadania oraz tworzone przez te podmioty akty legislacji autonomicznej. Autorka odpowiada na pytanie, czy i ewentualnie jakie są wzajemne zależności między związkiem:1) organizacji pozapaństwowych i państwa oraz2) norm pozaprawnych (niepaństwowego prawa) i prawa.W książce analizowane są kwestie zmian sposobu ochrony bezpieczeństwa przez państwa w XXI w. i ich wpływ na prawo oraz pozycję innych regulacji, poziom zaufania obywateli do państwa, a także znaczenie prywatnych podmiotów ochrony bezpieczeństwa. Autorka ustala, że normy tworzone przez podmioty prywatne mają obecnie znaczenie przekraczające wewnętrzne ramy firm i tworzą wraz z prawem policentryczny, złożony system źródeł ochrony bezpieczeństwa, który powinien być poddawany systematycznie szczegółowym badaniom teoretycznoprawnym.Spis treści: Wykaz skrótów | str. 15Wstęp | str. 191. Cel i założenia | str. 192. Zakres i ograniczenia | str. 263. Wielopłaszczyznowość i „triangulacja” | str. 284. Przykłady | str. 365. Pytania do dyskusji – analiza przypadków | str. 50Rozdział IWspółczesne prawo i inne regulacje | str. 541. Wprowadzenie | str. 541.1. Model systemu prawa | str. 541.2. Model samowładnego i całowładnego państwa | str. 581.3. Korekta modeli w teorii oraz ilustracja problemów granic w praktyce | str. 592. Punkt wyjścia | str. 672.1. Tradycyjny model systemu prawa | str. 672.2. Multicentryczność prawa | str. 682.3. Soft law | str. 722.4. Regulacje wielkich korporacji gospodarczych a prawo | str. 772.4.1. Reakcje globalnych korporacji przemysłowych | str. 842.4.2. Reakcje korporacji bankowo-finansowo-ubezpieczeniowych | str. 862.4.3. Reakcje korporacji usługowych | str. 883. Pluralizm prawny (normatywny) i alienacja prawa | str. 904. Pytania. Aspekt polityczno-prawny | str. 92Rozdział IIWspółczesne państwo, naród i obywatel a zadania publiczne | str. 951. Państwo – terytorium, władza, ludność | str. 952. Współczesna redefinicja suwerenności | str. 973. Ewolucja pojęcia „naród” | str. 994. Od państwa „stróża nocnego” do „kapitalizmu interwencyjnego” | str. 1035. Nowe zagrożenia w XXI wieku | str. 1056. Ewolucja modelu prawnego „obywatela” | str. 1077. Koniec czy kryzys państwa dobrobytu, państwa opiekuńczego, państwa socjalnego? | str. 1088. Utrata monopolu państwa na prawomocne użycie siły | str. 1119. Prywatyzacja zadań państwa i nowe źródła władzy | str. 11310. Deterytorializacja państw i kulturowe „odkotwiczenia” | str. 11611. „Kontrolowana transformacja systemu” po 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej | str. 11812. Rozproszone regulacje. Skutki pluralizmu regulacyjnego | str. 12113. Przegląd współczesnych koncepcji państwa | str. 12213.1. W stronę partycypacji czy w stronę „państwa petentów”? | str. 12213.2. „Relacje” jako kapitał społeczny | str. 12813.3. W stronę „państwa nadzoru” i „państwa konsumenckiego” | str. 13213.4. Powrót idei silnych państw narodowych | str. 14014. Zadania publiczne | str. 14515. Ochrona bezpieczeństwa jako zadanie publiczne | str. 14916. Prywatyzacja zadań publicznych a outsourcing, partnerstwo publiczno-prywatne i partnerstwo publiczno-społeczne | str. 151Rozdział IIITransformacja koncepcji bezpieczeństwa – transformacja ochrony bezpieczeństwa obywateli? | str. 1571. Wprowadzenie | str. 1572. Konstruktywizm, sekurytyzacja, human security | str. 1643. Zacieranie prawnej i faktycznej granicy między publiczną i prywatną ochroną bezpieczeństwa – obszary działania agencji prywatnej ochrony | str. 1674. Problem „obcych” i „niepotrzebnych” | str. 1745. Środki przymusu | str. 1766. „Korporacyjne armie” | str. 1827. Doktryny wojenne | str. 1868. Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo jednostki | str. 1949. Luki bezpieczeństwa i sposoby ich wypełniania | str. 19710. Samoobrona (osobista, firmowa, cybersamoobrona, miejska) | str. 19911. Straże obywatelskie i straże „antyobywatelskie” | str. 20212. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym | str. 20713. Nihil novi sub sole | str. 20814. Wywiad, PMC i detektywi na usługach prywatnych podmiotów gospodarczych i państw | str. 20915. Szacunki wielkości rynku ochrony bezpieczeństwa – kontekst ekonomiczny | str. 21816. Dwa oblicza prywatyzacji ochrony bezpieczeństwa | str. 22217. „Państwo nadzoru” a prywatna ochrona | str. 23518. Ambiwalencja wad i zalet | str. 24319. Normy prawne dotyczące organizacji prywatnego bezpieczeństwa i normy samych firm – uwagi wstępne | str. 24720. Detektywi o potrzebie standaryzacji praw i obowiązków – ilustracja stanu świadomości | str. 248Rozdział IVTypy podmiotów prywatnej ochrony bezpieczeństwa | str. 2541. Wprowadzenie | str. 2542. Prywatna agencja wojskowa | str. 2613. Prywatna agencja ochrony bezpieczeństwa osób i mienia oraz prywatna agencja bezpieczeństwa morskiego | str. 2634. Agencja detektywistyczna | str. 2655. „Prywatna policja” | str. 2676. Prywatna agencja wywiadu biznesowego | str. 2687. Stowarzyszenia, fundacje i organizacje non profit zajmujące się bezpieczeństwem | str. 2718. Społeczne organizacje proobronne | str. 2729. Lokalne „straże obywatelskie” i grupy samoobrony ad hoc | str. 27410. Inne podmioty | str. 27411. Przykłady problemów granicznych | str. 276Rozdział VKontekst historyczny | str. 2801. Wprowadzenie | str. 2802. Prywatne wojny i prywatny wymiar sprawiedliwości w historii | str. 2803. Samoobrona i prywatne ściganie przestępców | str. 2844. Korsarze, najemnicy, prywatne wojska, prywatne firmy wojskowe i kontraktorzy | str. 2875. Detektywi i wywiadowcy biznesowi | str. 3026. Od stróża nocnego do agenta ochrony bezpieczeństwa | str. 3137. Stowarzyszenia służące ochronie bezpieczeństwa i ratownictwu | str. 3168. Organizacje pozarządowe byłych oficerów służb specjalnych, wojska i policji | str. 318Rozdział VITypowe obszary prywatnej ochrony bezpieczeństwa | str. 3201. Wprowadzenie | str. 3202. Analiza przykładów | str. 3252.1. Prywatna ochrona otwartej przestrzeni publicznej | str. 3252.2. Nieudane prace nad projektem ustawy o monitoringu wizyjnym w Polsce | str. 3452.3. Prywatna ochrona zamkniętej przestrzeni do użytku publicznego | str. 3492.4. Prywatna ochrona bezpieczeństwa imprez masowych | str. 3592.5. Ochrona osób prywatnych i ich mienia | str. 3672.6. Prywatna ochrona infrastruktury krytycznej państwa | str. 3702.6.1. Przykład 1. Port morski | str. 3802.6.2. Przykład 2. Dworce kolejowe i pociągi | str. 3852.6.2.1. Nieudane projekty nowej ustawy o SOK | str. 3882.6.3. Przykład 3. Lotnisko cywilne | str. 3932.7. Prywatna ochrona jednostek wojskowych i urzędów centralnych | str. 4012.7.1. Przykład 1. Jednostki wojskowe | str. 4022.7.2. Przykład 2. Kancelaria Prezydenta RP | str. 4052.8. Prywatna ochrona bezpieczeństwa osób i mienia na statkach handlowych na morzach i oceanach | str. 4062.9. Bezpieczeństwo informacyjne | str. 4122.10. Ochrona wartości pieniężnych i ochrona konwojów | str. 4222.11. Prywatne wsparcie wymiaru sprawiedliwości, policji, więziennictwa | str. 4252.12. Klęski żywiołowe | str. 4352.13. Wojny, konflikty zbrojne, operacje pokojowe i stabilizacyjne | str. 4382.14. Prywatne firmy ochrony szkolące służby specjalne | str. 441Rozdział VIIAgencje detektywistyczne | str. 4431. Wprowadzenie | str. 4432. Zadania agencji detektywistycznych | str. 4453. Problemy granic legalnej działalności detektywów | str. 4524. Agencje detektywistyczne na świecie | str. 4605. Międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia agencji detektywistycznych | str. 4656. Usytuowanie agencji detektywistycznych w porządku prawnym | str. 4697. Specyfika rynku detektywistycznego z udziałem byłych funkcjonariuszy służb specjalnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | str. 4788. Podstawy prawne działania agencji detektywistycznych w Polsce | str. 4819. Detektyw – zawód wolny i regulowany. Czy powinien być zawodem zaufania publicznego? | str. 48410. Krytyka polskiej ustawy o usługach detektywistycznych. Punkt widzenia detektywów | str. 48811. Standaryzacja zasad wykonywania zawodu detektywa | str. 49112. Atuty agencji detektywistycznych w oczach detektywów | str. 49313. „Czynności operacyjno-rozpoznawcze” a legalne metody pracy detektywa | str. 49814. Nieudana próba regulacji – projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych z 2008 r. | str. 50815. Detektywi „na granicy prawa” – samoocena | str. 509Rozdział VIIIAgencja prywatnego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego | str. 5131. Wprowadzenie | str. 5132. Wywiad i kontrwywiad – przemiany | str. 5153. Zakres działania i typowe zadania agencji wywiadu biznesowego | str. 5234. Oferta polskich firm wywiadu biznesowego | str. 5295. Stowarzyszenia prywatnego wywiadu biznesowego oraz zajmujące się prywatnym ściganiem oszustw i nadużyć gospodarczych | str. 5366. Wywiady: „biały”, „szary” i „czarny” | str. 5377. Agencje wywiadu biznesowego a państwo | str. 5458. Rozproszona ochrona bezpieczeństwa gospodarczego | str. 5479. Agencje wywiadu biznesowego na świecie | str. 54910. Agencje wywiadu biznesowego w Polsce | str. 55411. „Sygnaliści” – obrońcy prawa i bezpieczeństwa? | str. 561Rozdział IXPrywatne agencje ochrony bezpieczeństwa osób i mienia | str. 5641. Wprowadzenie | str. 5652. Agencje ochrony na świecie | str. 5743. Stowarzyszenia agencji ochrony na świecie – samoorganizacja i samoregulacja środowiska | str. 5794. Agencje ochrony osób i mienia w Polsce oraz ich stowarzyszenia | str. 5825. Specyfika działania agencji ochrony osób i mienia w okresie kontrolowanej transformacji ustrojowej w Polsce | str. 5886. Ochrona osób i mienia w Polsce – aktualny stan prawny | str. 5937. Trudne okoliczności działania | str. 5968. Kwalifikacje pracowników ochrony | str. 6079. Środki przymusu bezpośredniego i broń palna w rękach pracowników prywatnej ochrony | str. 61310. Prywatne agencje militarne a państwo | str. 62011. Dyskusyjne przypadki prywatyzacji ochrony bezpieczeństwa w Polsce | str. 62212. Pracownik ochrony obiektu a obywatel – brak zaufania | str. 624Rozdział XPrywatne agencje wojskowe | str. 6271. Wprowadzenie | str. 6272. Broń palna w rękach kontraktorów, najemników i przestępców | str. 6353. Przegląd stanowisk politycznych demokratycznych państw prawa w sprawie roli i zadań PMC | str. 6404. Problemy prawne kontraktorów i PMC | str. 6455. Długa droga od soft law do hard law | str. 6496. Kto może legalnie zlecić usługi wojskowe w rejonie konfliktu? | str. 6617. Profile działania PMC | str. 6678. Perspektywy PMC | str. 6709. Przykłady agencji PMC | str. 67210. Samoorganizacja prywatnych agencji wojskowych – stowarzyszenia PMC | str. 67811. Problem paramilitarnych prywatnych organizacji o ukrytych albo niejawnych celach | str. 67912. Militaryzacja społeczeństw? | str. 680Rozdział XIMorskie agencje ochrony | str. 6821. Wprowadzenie – piraci, rabusie i terroryści morscy | str. 6822. Obszary ataków piratów i koszty okupów | str. 6853. Kto powinien zapewnić ochronę bezpieczeństwa na statkach handlowych na morzu otwartym? Próby opanowania sytuacji przez organizacje międzynarodowe | str. 6874. Stanowiska w sprawie dopuszczalności prywatnej, uzbrojonej ochrony na statkach handlowych i pasażerskich | str. 6915. Nierozwiązane problemy prywatnej uzbrojonej ochrony na statkach | str. 6966. Punkt widzenia kontraktorów morskich | str. 7007. Samoregulacja środowiskowa, tzw. akty legislacji autonomicznej | str. 7018. Kwalifikacje zawodowe pracowników ochrony morskiej | str. 7049. Szacunki dotyczące rynku PMS | str. 706Rozdział XII”Niepaństwowe prawo”? | str. 7091. Podsumowanie | str. 7092. Prawo nieoficjalne. Postprawo. Prawo kosmopolityczne | str. 7133. Przegląd stanowisk: pluralizm prawny, żywe prawo, diaspora prawa i ekumenizm prawny, instytucjonalne porządki normatywne, nowe prawo zwyczajowe, wspólne doświadczenia normatywne | str. 7254. Normy formalne i nieformalne | str. 7334.1. Przepisy porządkowe: regulaminy i instrukcje wewnętrzne | str. 7344.2. Normy techniczne | str. 7534.3. Kodeksy etyki zawodowej | str. 7584.4. Globalne standardy | str. 7654.5. Normy bezpieczeństwa w planach ochrony | str. 7724.6. Inne akty normatywne | str. 7864.7. Niepisane normy kolizyjne tworzone przez kierowników i pracowników | str. 7874.8. Adresaci norm na „zwodzonym moście” | str. 796Literatura | str. 805Private security protectionConcepts, entities, norms, tasks and contextsSummary | str. 853

sławomir mrożek artysta interpretacja, album dziecka arkady, węże i drabiny, prawa pokrewne, matury polski arkusze, joanna berendt, lol surprise tanio, książeczki edukacyjne dla 5 latka, lalka tom 1

yyyyy