Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Część 2

57,67 

Opis

Monografia jest odzwierciedleniem najaktualniejszego stanu wiedzy na temat przestępczości ekonomiczno-gospodarczej, informacji w obszarze podatków oraz skali zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego. Przeznaczona jest dla profesjonalnego odbiorcy, jak i Czytelnika, który na kanwie prowadzonych dyskusji zechce poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie jako praktyk i teoretyk (funkcjonariusz, wolne zawody prawnicze, naukowiec). Spis treści:Wykaz skrótówWstępRozdział 1. Fałszerstwa faktury VAT kwalifikowane jako przestępstwa oraz jako wyłudzenia skarboweAnna KaliszRozdział 2. Zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomiczno-gospodarczej przez Centralne Biuro Śledcze Policji Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz MichalskiRozdział 3. Administracyjne kary pieniężne wobec przedsiębiorców a karalność za przestępstwa gospodarcze Tomasz GóraRozdział 4. Przestępstwo korupcji w sporcie Agnieszka Dalecka-Werpachowska, Mateusz JaremczukRozdział 5. Charakterystyka oszustwa ubezpieczeniowego na tle przestępczości ubezpieczeniowej Bartłomiej KowalskiRozdział 6. Przestępstwa z wykorzystaniem kryptowalut – formy zagrożenia i metody zwalczania Mateusz Jaremczuk, Agnieszka Dalecka-WerpachowskaRozdział 7. Osobowe źródła informacji w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych służb państwowych Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz MichalskiRozdział 8. Sygnalizacja o przestępczości gospodarczej w Polsce w okresie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Wiesław JasińskiRozdział 9. Przestępstwa przeciwko integralności zarządczej w przedsiębiorstwach. Fenomen. Przeciwdziałanie i zwalczanie Wiesław JasińskiRozdział 10. Działania Policji ukierunkowane na ustalenie składników majątkowych podlegających zabezpieczeniu majątkowemu w postępowaniu karnym Agata Malasińska-NagórnyRozdział 11. Wybrane obszary przestępstw urzędniczych w świetle włoskiego prawa karnego – analiza prawna Krzysztof WątorekRozdział 12. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jako instrument prawny służący przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych Ireneusz NowakRozdział 13. Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych a sankcje karne skarbowe jako następstwouszczelniania systemu podatkowego Ireneusz Ledzion, Ireneusz NowakZakończenie Bibliografia

wielkanocne obrazki, logo love design, najlepsza ksiazka do nauki angielskiego, nauka gry na pianinie nuty

yyyyy