Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

198,13 

Opis

Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa ma charakter swoistego merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu złożonych nierzadko problemów sprawozdawczości finansowej. Stąd też Autorzy skoncentrowali się na takiej prezentacji zagadnień, aby była ona zrozumiała i przydatna w tworzeniu systemu rachunkowości jednostki generującego wysokiej jakości informację o finansowych efektach jej działalności. Szczególny nacisk został położony na wieloaspektowe przedstawienie procedur związanych z identyfikacją, pomiarem i prezentacji różnorodnych transakcji ekonomicznych, zgodnych z obowiązującymi regulacjami rachunkowości.

olga tokarczuk rodzina, tylko ty, technikum nr 1 opole, eleve, lazenby

yyyyy