Skutki prawne śmierci pracodawcy – Marta Zbucka

91,72 

Opis

Publikacja stanowi pierwsze na rynku polskim omówienie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy, a także wynikłe z tego powodu następstwa prawne w obszarze stosunku pracy. Publikacja uwzględnia najnowsze przepisy w tym zakresie, w szczególności ustawę z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), której celem jest umożliwienie kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci właściciela przedsiębiorstwa działającego w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy spółki cywilnej. Regulacja ta obejmuje również istniejące stosunki pracy, poprzez uznanie ich trwania, pod pewnymi warunkami po śmierci właściciela. Zatem zatrudnieni w przedsiębiorstwie pracownicy mogą zyskać większą stabilność miejsca pracy, w przedsiębiorstwie „w spadku”, a sukcesorzy wsparcie w postaci doświadczonych pracowników.Autorka omawia m.in. takie zagadnienia jak:konstrukcje prawne wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy,przejście zakładu pracy na następców prawnych zmarłego pracodawcy,sytuacja prawna byłego pracownika,dochodzenie roszczeń i odpowiedzialność następców prawnych zmarłego pracodawcy.Ponadto w książce przedstawiono dane statystyczne dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw w omawianym kontekście.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką sukcesji i skutków prawnych śmierci pracodawcy: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedsiębiorców, pracowników oraz zatrudnionych w działach kadr i zasobów ludzkich.

baby beetles, iturbe, życie świadome, upadek gigantów, obwoluta na dokumenty, zadania maturalne matematyka, agricola wersja dla graczy, klocki policja, rodzina miziołków, góra śmierci pustków, święta jadwiga, checklisty, przekręt, kalbarczyk, ksiazki do szkoły, dania bez glutenu, betoniarka dla dzieci, proste gry dla dzieci, mój pierwszy elementarz, anatola, choroby bakteryjne i wirusowe

yyyyy