Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)

180,15 

Opis

Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych.Pomocą w tym zakresie będzie prezentowana książka, w której szczegółowo omówiono:*zakres pojęciowy środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz WNiP w prawie bilansowym i podatkowym z wykazaniem konsekwencji i problemów związanych z brakiem jednolitości przepisów,*zasady gospodarowania składnikami majątku jednostki,*ewidencję w księgach rachunkowych jednostki budżetowej,*problemy związane z wyceną majątku jednostki budżetowej,*inwestycje w jednostkach budżetowych (w tym m.in. środki trwałe w budowie, inwestycja a remont posiadanego majątku, ewidencja księgowa, finansowanie inwestycji i remontu mienia jednostki budżetowej),*zasady dokonywania odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych),*przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.Atutem publikacji są liczne przykłady, schematy księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe szablony instrukcji (w tym m.in. Instrukcja gospodarowania składnikami majątku jednostki budżetowej oraz dokumentacja inwentaryzacyjna).Wzory dokumentów dostępne są w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym (suplement z wzorami można pobrać przez Internet, instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

audiobook opowieści z narni, fauna gra, zestaw do sprzątania, liceum nr 3 wrocław

yyyyy