Świadczenia rodzinne, 500+ i „Za życiem”– procedura postępowania – wzory dokumentów – praktyczny komentarz (z suplemente

56,70 

Opis

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) oraz ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860) jako organ właściwy w przyznawaniu świadczeń wskazują wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a w niektórych sytuacjach także marszałka województwa. W praktyce jednak przyznawanie świadczeń przewidzianych tymi ustawami należy do zadań ośrodków pomocy społecznej – gminnych oraz regionalnych.Polecamy praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz przyznawanego od 1 stycznia 2017 r. świadczenia „Za życiem”, wraz z wzorami dokumentów.W publikacji m.in.:charakterystyka świadczeń rodzinnych, dodatków, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia „Za życiem”,omówienie przepisów proceduralnych,wyjaśnienie budzącej wiele wątpliwości zasady „złotówka za złotówkę”,przedstawienie instytucji koordynacji świadczeń,szereg praktycznych przykładów,liczne orzecznictwo sądowe,kilkadziesiąt wzorów dokumentów: decyzji, notatek, wezwań, niezbędnych na każdym etapie postępowania.Książka kierowana jest przede wszystkim do pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy w codziennej pracy zajmują się przyznawaniem świadczeń, a także do prawników reprezentujących klientów ośrodków pomocy społecznej.Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny ze wszystkimi wzorami dokumentów w wersji edytowalnej (format MS Word) oraz ujednoliconymi tekstami ustaw: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce.Do publikacji dołączono notę aktualizacyjną omawiające ważne zmiany w przepisach, wprowadzone:ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) – obowiązującą od 1 sierpnia 2017 r.rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466) – wejście w życie 1 sierpnia 2017 r.rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej 1 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465) – wejście w życie 1 sierpnia 2017 r. obowiązującą od 1 czerwca 2017 r. ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935).

pucio pierwsze zabawy, doktor dolittle i pies prezydenta, andersen baśń, lego technic promocja, lol surprise nowe, nauka języka angielskiego dla początkujących, vademecum biologia nowa era, sound of police, pamiętniki jan chryzostom pasek, przepisy diety dr dąbrowskiej

yyyyy