System Prawa Samorządu Terytorialnego Tom 2

177,04 

Opis

Drugi tom Systemu Prawa Samorządu Terytorialnego prezentuje zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego, w tym m.in.:• wybory organów jednostek samorządu terytorialnego; referendum lokalne;• organy samorządu terytorialnego i ich aparat pomocniczy – urzędy i jednostki pomocnicze;• zespolenie w samorządzie terytorialnym;• formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, obszary metropolitalne;• zadania jednostek samorządu terytorialnego;• formy realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, w tym bezpośrednią i pośrednią;• zasoby (osobowe, majątkowe, finansowe, informacyjne) oraz mienie jednostek samorządu terytorialnego;• źródła finansowania i komunalną gospodarkę finansową;• działalność gospodarczą samorządu terytorialnego;• zagadnienia dotyczące pracowników samorządowych.W skład zespołu reakcyjnego i autorskiego wchodzą wybitni przedstawiciele praktyki oraz nauki, gwarantując najwyższy poziom merytoryczny oraz wysoki walor praktyczny publikacji.Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli zawodów prawniczych: adwokatów, radców prawnych obsługujących podstawowe jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, sędziów. Zainteresuje także pracowników samorządowych, radnych oraz przedstawicieli nauki prawa zainteresowanych omawianą tematyką.

pikselowe obrazki, raven młodzi tytani, zestaw do sprzątania dla dzieci, bukała biologia, tabliczka mnożenia wierszyk, nick hornby, ciche dni, siku kombajn, rywalki

yyyyy