Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

131,00 

Opis

Obecne piąte wydanie ukazuje się po dwóch latach od poprzedniego. Ustawa o ochronie przyrody była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Zmiany te dotknęły przede wszystkim rozdziału 4 „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”, który był zmieniany kolejno ustawami z 16 grudnia 2016 r., 11 maja 2017 r. oraz 22 czerwca 2017 r. Nowelizacje dotyczyły również kilku przepisów o parkach narodowych i rezerwatach przyrody, a także niezwykle ważnych przepisów art. 118-118b znowelizowanych nowym Prawem wodnym z 20 lipca 2017 r. Komentarz uwzględnia także najnowszą zmianę dokonaną ustawą z dnia 24 listopada 2017 r., o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody.Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r. Spis treści: Od autora / autorów Objaśnienie ważniejszych skrótów Wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony przyrody Z dziejów prawnej ochrony przyrody w Polsce Miejsce prawnej ochrony przyrody w systemie prawa Rola międzynarodowego i europejskiego prawa ochrony przyrody Tekst ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody z komentarzem Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Formy ochrony przyrody Rozdział 3. Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz ośrodki rehabilitacji zwierząt Rozdział 4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Rozdział 5. Organy ochrony przyrody Rozdział 6. Służby ochrony przyrody Rozdział 7. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń na obszarach chronionych Rozdział 8. Wykonywanie ochrony przyrody Rozdział 9. Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody Rozdział 10. Skutki prawne objęcia ochroną Rozdział 11. Przepisy karne Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 13. Przepisy wprowadzające, dostosowujące i końcowe Literatura wybrana

archeopteryks, palestyna, 7 cudów, zgadywanka dla dzieci, malowanki dinozaury, trwałość pamięci, dieta w chorobach trzustki, jan długosz kroniki, elbanowska, blaski i cienie, długopisy żelowe brokatowe, harry potter wszystkie tomy, ufnal, mapa zdrapka świat, lilli

yyyyy