Ustawa o odpadach. Komentarz

141,49 

Opis

Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 sierpnia 2020 r. i 30 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579)Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej. W książce szeroko omówiono: – problematykę klasyfikacji odpadów i ich magazynowania,- tryb zwyczajny oraz nadzwyczajny usuwania odpadów,- kwestie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz zabezpieczenia roszczeń,- tematykę opłat oraz administracyjnych kar pieniężnych uregulowanych w prawie ochrony środowiska,zagadnienie odpowiedzialności karnej nie tylko za wykroczenia, lecz także za przestępstwa, co określają przepisy Kodeksu karnego.W piątym wydaniu komentarza autorzy szczególną uwagę zwracają na najnowsze zmiany komentowanej ustawy, m.in. na nowelizację obowiązującą od 13.08.2019 r. i 1.01.2020 r., a także tę wchodzącą w życie 1.09.2019 r., 6.09.2019 r., 1.08.2020 r. oraz 30.06.2021 r. Dotyczą one np.: – nowego brzmienia przepisów o rejestrze, ewidencji, sprawozdaniach, Bazie Danych Odpadowych, wykroczeniach i deliktach administracyjnych,- rezygnacji z regionalizacji postępowania z odpadami komunalnymi,- nowych przepisów o istniejących i projektowanych instalacjach komunalnych,- nowej definicji odpadów niepalnych,- uszczegółowienia przepisów o magazynowaniu odpadów,- nowej regulacji dotyczącej konieczności niezwłocznego usuwania odpadów.Publikacja jest przeznaczona dla podmiotów gospodarujących odpadami, organów administracji rządowej i samorządowej kontrolujących przestrzeganie ustawy oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wdrażających instrumenty odpowiedzialności prawnej za naruszenie jej postanowień.

traktor malowanka, bujda na resorach, sekretne życie pszczół, kraina lodu mam tę moc, dziady ii streszczenie, muzyka filmowa polska, upiór, cytaty angielski, cuda się zdarzają, dinozaury z lego, było sobie życie gra planszowa

yyyyy