Ustawa O Promocji Zatrudnienia I Instytucjach Rynku Pracy

69,65 

Opis

Komentowana ustawa jest aktem prawnym o dużej doniosłości praktycznej,zwłaszcza ze względu na ciągle wysokie bezrobocie w naszym kraju.Rozległość materii w niej uregulowanej, złożona struktura przepisów oraznie zawsze dostateczna ich klarowność rodzą wiele problemówinterpretacyjnych, czego potwierdzeniem jest bogate orzecznictwo sadówadministracyjnych. Na rynku wydawniczym brak jest w zasadzie komentarza,w którym poddano by wykładni wszystkie zamieszczone w ustawieunormowania. Niniejsza publikacja jest próba wypełnienia tej luki i możeokazać się przydatna dla szerokiego grona odbiorców. Są wśród nichpraktycy, którzy na co dzień spotykają się z problemami dotyczącymistosowania przepisów ustawy – m.in. pracownicy urzędów pracy, osobyprowadzące agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, inspektorzypracy, a także pracodawcy. Komentarz może być również użyteczny dla tychwszystkich, którzy na płaszczyźnie naukowej zajmują się bezrobociem ifunkcjonowaniem rynku pracy.

templariusze książki, drzewa kolorowanka, lego złoty smok, czasowniki złożone, 488 gtb, poczta muszkieterowie, stroje ludowe polskie, peterson

yyyyy