Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki

171,39 

Opis

Książka omawia zagadnienia związane ze statusem prawnym wspólnoty mieszkaniowej. W sposób szczególny przedstawia kwestię rozrachunków z właścicielami lokali, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu różnych wierzytelności, np. zaliczek na pokrycie kosztów zarządu, opłat za usługi pośrednictwa w dostawie mediów do lokali oraz wydatków wspólnoty związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.Przybliża również sposoby zabezpieczania wierzytelności, skutki bezskuteczności egzekucji wierzytelności oraz działania windykacyjnego. Publikacja zawiera wiele wskazówek, przykładów, a także studia przypadku.Z publikacji można dowiedzieć się: • czy działalność wspólnoty mieszkaniowej podlega rejestracji i w jakim zakresie; • co jest przedmiotem działalności statutowej wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej; • kto odpowiada za zobowiązania finansowe wspólnoty mieszkaniowej; • jakie są obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej; • kiedy wspólnota mieszkaniowa powinna naliczać odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat; • jak przygotować regulamin rozliczeń mediów, a jak regulamin porządku domowego i jakie są ich istotne funkcje; • w jakiej formie i jaką techniką należy prowadzić ewidencję rachunkową i ewidencję podatkową wspólnoty mieszkaniowej; • jak przygotować sprawozdanie finansowe i jak rozliczać wynik finansowy; • jakie skutki wywoła ustanie bytu prawnego wspólnoty.W opracowaniu poruszono istotne dla wspólnoty mieszkaniowej kwestie związane z prawem właścicieli lokali do zwiększania lub zmniejszania nieruchomości wspólnej, a także dostępu do drogi publicznej. Omówiono roszczenia o ustanawianie służebności przechodu i przejazdu oraz służebności gruntowej wraz z innymi roszczeniami przysługującymi im z mocy prawa.Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów zarządzających nieruchomościami wspólnymi, tj. zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości. Zainteresuje biura rachunkowe, jak też przedstawicieli gmin oraz innych właścicieli sprawujących nadzór właścicielski nad zarządem nieruchomością wspólną.

mariusz kalaga rodzina, mikołajek rysunek, joanna szulc, szkoła ateńska, rurki konstrukcyjne, wierszyki dla dzieci przedszkole, giełda książka, gateway plus 2, podręczniki, ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci, pierwszy krok, życie po śmierci książka, gry dla dziewczynek, zygzak bajki, super soakers, transformers zemsta upadłych, stroje dyni, podręcznik biologia klasa 7

yyyyy