Wykładnia prounijna Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług [PRZEDSPRZEDAŻ]

91,72 

Opis

W publikacja przedstawiono, w jaki sposób i z jakim skutkiem Naczelny Sąd Administracyjny zapewnia efektywność prawa unijnego, realizując obowiązek wykładni zgodnej przy rozstrzyganiu spraw w zakresie krajowego podatku od towarów i usług, oraz w jakim stopniu wykorzystuje do tego celu wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości zasady orzecznicze podatku od wartości dodanej.Autor, omawiając bieżące orzecznictwo TSUE oraz NSA, wskazuje na zasady dotyczące sporządzania uzasadnień wyroków. Przedstawia również wskazówki na temat zasad sporządzania pytań prejudycjalnych oraz ukazuje ich wpływ na kształtowanie linii orzeczniczej NSA w przedmiocie podatku od towarów i usług.W opracowaniu omówiono m.in.• w jaki sposób wykładnia prounijna przyczynia się do zapewnienia efektywności prawa unijnego w VAT,• jaką rolę w realizacji zasad orzeczniczych w zakresie VAT pełni NSA,• granice wykładni prounijnej w zakresie VAT,• orzeczniczy model wykładni prounijnej, stosowanej przez NSA w odniesieniu do przepisów regulujących VAT• w jaki sposób na treść wykładni prounijnej wpływa procedura pytań prejudycjalnychPublikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych i sędziów. Zainteresuje również doradców podatkowych i przedstawicieli nauki.

malowanka wodna, wiedźmin krew elfów, kanał ostródzko elbląski, inwestowanie w srebro, boginie, klocki lego city straż pożarna, słownik polsko słowacki, dobra wróżka 2, artur pontek, christmas lego, five nights at freddys, programowanie c

yyyyy