Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka

69,30 

Opis

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie kompetencjami zarówno pracowników, jak i zespołów, ich liderów oraz organizacji. Książka daje wszechstronny wgląd w tę problematykę. Omówione zostały m.in. kluczowe dla tej subdyscypliny zagadnienia:- pojęcia i praktyki związane z zarządzaniem kompetencjami i rolami organizacyjnymi,- charakterystyki najważniejszych kompetencji,- kompetencje przywódcze i sposoby ich rozwijania,- kompetencje najważniejszych grup osób związanych z sektorem przedsiębiorstw:przedsiębiorców-biznesmenów, menedżerów i liderów, specjalistów, pracownikówmerytoryczno-wykonawczych i operacyjnych,- tworzenie systemów zarządzania kompetencjami w dużych i średnich organizacjach,- zarządzanie własnymi kompetencjami (self-management).Trzecie wydanie, uzupełnione i zaktualizowane, zostało wzbogacone również o charakterystyki dalszych kompetencji oraz rozszerzone o opis problematyki rozwoju własnego.Autor łączy doświadczenie z zakresu podejmowanej tematyki z wiedzą teoretyczną, kompetencjami dydaktyka i badacza. Książka zainteresuje zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania, a także osoby, które chciałyby pełniej zrozumieć to, co się dzieje w ich organizacjach oraz lepiej zarządzać własnym potencjałem i życiem zawodowym, a zwłaszcza rozwojem.Spis treści: O autorze | str. 9Wprowadzenie | str. 11Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęć i relacji | str. 191.1. Kompetencje a kwalifikacje | str. 191.2. Kompetencje a wartości | str. 231.3. Kompetencje ludzi a kapitał ludzki i intelektualny | str. 251.4. Kluczowe kompetencje | str. 281.5. Kompetencje organizacji | str. 291.6. Kompetencje uniwersalne, specyficzne i osobiste | str. 371.7. Kompetencje zawodowe i stanowiskowe | str. 391.8. Profesjogramy/profile stanowisk | str. 461.9. Role organizacyjne | str. 471.10. Zarządzanie kompetencjami i jego podmioty | str. 49Rozdział 2. Charakterystyka najważniejszych kompetencji | str. 522.1. Wiedza | str. 522.2. Doświadczenie i praktyczne umiejętności | str. 802.3. Kreatywność i innowacyjność | str. 852.4. Samodzielność | str. 882.5. Odpowiedzialność | str. 902.6. Przedsiębiorczość | str. 922.7. Orientacja biznesowa | str. 972.8. Profesjonalizm | str. 992.9. Decyzyjność | str. 1012.10. Od formalnej dyscypliny pracy do „5 S” | str. 1032.11. Skuteczność i ekonomiczność – czyli efektywność | str. 1062.12. Komunikacja | str. 1102.13. Współpraca | str. 1132.14. Kompetencje etyczne | str. 1142.15. Inteligencja | str. 1172.16. Kultura i styl | str. 1182.17. Asertywność | str. 1252.18. Niektóre inne kompetencje | str. 127Rozdział 3. Przywództwo, przywódcy i ich style | str. 1303.1. Misja przywódców | str. 1313.2. Przywództwo a zarządzanie | str. 1343.3. Przywództwo jako wywieranie wpływu i jako kierowanie | str. 1363.4. Przywództwo dzikie – jako twarde przejmowanie, sprawowanie i (nad)używanie władzy | str. 1383.5. Przywództwo jako służenie | str. 1413.6. Demokracja i przywódcy demokratyczni | str. 1423.7. Autorytaryzm i przywódcy autorytarni | str. 1473.8. Przywódcy charyzmatyczni i transakcyjni | str. 1523.9. Od przewodzenia opartego na przymusie do „przewodzenia bez przewodzenia” | str. 1563.10. Indywidualne style kierowania | str. 158Rozdział 4. Wymiary przywództwa | str. 1684.1. Wskazywanie i uzasadnianie celów | str. 1694.2. Określanie zasad i wartości | str. 1704.3. Dobór i wymiana ludzi | str. 1714.4. Budowa zespołów | str. 1734.5. Integrowanie | str. 1754.6. Rozwój zawodowy | str. 1764.7. Inspirowanie i motywowanie | str. 1774.8. Komunikacja | str. 1814.9. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje | str. 1824.10. Reprezentowanie | str. 1894.11. Inne wymiary przywództwa | str. 1904.12. Jak być przywódcą akceptowanym | str. 198Rozdział 5. Kompetencje wybranych grup zawodowych z sektora przedsiębiorstw | str. 2015.1. Przedsiębiorcy i biznesmeni | str. 2015.2. Menedżerowie i liderzy | str. 2105.3. Kompetencje różnych grup menedżerów | str. 2185.4. Specjaliści, specjaliści wiodący/koordynatorzy, główni specjaliści | str. 2385.5. Pracownicy merytoryczno-wykonawczy | str. 2405.6. Pracownicy operacyjni | str. 241Rozdział 6. Zarządzanie kompetencjami w organizacji | str. 2446.1. Zarządzanie kompetencjami w ujęciu systemowym | str. 2446.2. Podmioty zarządzania kompetencjami w organizacji | str. 2536.3. Wzmacnianie portfeli kluczowych kompetencji | str. 2566.4. Harmonizacja kompetencji oczekiwanych i posiadanych | str. 2576.5. Doskonalenie zawodowe | str. 2696.6. Organizacja ucząca się – wybrane problemy | str. 2916.7. Zarządzanie kompetencjami a ocena | str. 2986.8. Zarządzanie kompetencjami a wynagradzanie | str. 309Rozdział 7. Zarządzanie własnymi kompetencjami | str. 3227.1. Self-management w świetle psychologii rozwoju | str. 3237.2. Dobre praktyki związane z rozwojem własnym | str. 3307.3. Meandry i zagrożenia samorozwoju | str. 3487.4. Czy wszyscy powinni pracować zawodowo? | str. 3577.5. Sztuczna inteligencja – pomocnik i rywal | str. 359Uwagi końcowe | str. 365Bibliografia | str. 377Indeks | str. 385

kultura jako źródło cierpień, maas sarah, kredki bambino 12, michels, dieta gersona, ginger scott, uaz samochód

yyyyy